Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

18 Mei 2009

Orang Bakhil Binasa Dengan 4 Sifat

SAIDINA ABU BAKAR RADHIALLAHU ANHU BERKATA;
SAIDINA ABU BAKAR RADHIALLAHU ANHU BEJAKO;
Orang yang bakhil itu tidak terlepas daripada salah satu 4 sifat yang membinasakan iaitu:
Orang ti rangka nadai lepas ari 4 iti utai ti tau ngerusak iya empu ianya;
1. Ia akan mati dan hartanya akan diambil oleh warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau;
Iya deka mati lalu reta iya deka diambi bala kaban belayan (bala bini, anak, menyadi, apai indai, tauka sida sebilik ka bukai), sereta dibelanja ukai kena ba endor ka betul tauka;
2. Hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau;
Reta iya deka diambi tauka dirampas sida perintah ti jai ulah tauka;
3. Hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan dipergunakan untuk kejahatan pula atau;
Reta iya nyadi utai ti diperebut urang-urang ti jai sereta deka dikena ngereja utai ti jai tauka;
4. Adakalanya harta itu akan dicuri dan dipergunakan secara berfoya-foya pada jalan yang tidak berguna.
Bisi mega maia (kadang-kadang), reta nya deka dicuri sereta dikena enggau jalai ti rua (lantang ati ti tekelalu ari ke patut) sereta jalai ti nadai beguna.
p/s Saidina Abu Bakar Radhiallahu anhu tu kaling Nabi Muhammad s.a.w ti pemadu rapat enggau iya. Iya mega kaling ti pemadu manah ati sereta nitih pengarap ti dibai Nabi s.a.w enggau pengabis ati. Iya mega pechaya sereta nadai kala mantah pengarap ti diajar/dibai Nabi s.a.w laban iya nemu Nabi siko mensia ti nadai kala bula leboh bejako.