Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

23 Mei 2009

Dialog Hamba dengan Allah dalam al-Fatihah

Apabila seorang hamba berkata:
"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang."
Allah Menjawab:
"Hamba-Ku telah mengingat-Ku."
Apabila seorang hamba berkata:
"Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam."
Allah Menjawab:
"Hamba-Ku telah memuji-Ku."
Apabila seorang hamba berkata:
"Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."
Allah Menjawab:
"Hamba-Ku telah Mengagungkan-Ku."
Apabila seorang hamba berkata:
"Raja yang menguasai hari pembalasan."
Allah Menjawab:
"Hamba-Ku telah memuliakan-Ku."
Apabila seorang hamba berkata:
"Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan."
Allah Menjawab:
"Ayat ini antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku berhak atas apa yang ia minta."
Apabila seorang hamba berkata:
"Tunjukilah kepada aku jalan yang lurus, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat."
Allah Menjawab:
"Ini semua untuk hamba-Ku dan hamba-Ku berhak atas apa yang dia minta."
(Tafsir al-Kabir oleh Imam al-Fakhru al-Razi, Juz.1 halaman 270)