Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

4 April 2009

Jako Pesan Siko Tuai Iban di Batang Ai

BEPILIH MIT DI BATANG AI 2009

Rayat Sarawak patut anang nyukung MOSSEN LAMOH sekali-kali nyadi pengari ka Batang Ai (BA), laban iya tu manuk sabung Perintah Barisan Nasional (BN), ke udah numbangka dua iko ANAK SARAWAK, ke endang udah dikedeka orang Sarawak nyadi Kepala Menteri suba. Seduai tu ianya STEPHEN KALONG NINGKAN enggau TAWI SLI.

Perintah Barisan maia nya suba, ensepi Kalong seduai Tawi mar dikena sida iya ngulihka kuasa dikena ngerumbak pengeraja menua Sarawak, ngambika bisi dikena sida BN ngeringka UMNO, ke begunaka duit dikena ngidupka Parti nya, dia Tun Abdul Razak, ngiga jalai Kalong seduai Tawi enda panjai megai pengawa nyadi Kepala Menteri menua Sarawak, laban BN takutka anak Sarawak ke bepelajar tinggi, nyau maioh pansut ari universiti, lalu nemu nulung Kepala Menteri, ke amat-amat deka ngemansangka rayat enggau nadai mapaka, serta enda munas, enda ngerepas pengeraja/pengaya menua Sarawak, baka orang ke nganti Kalong seduai Tawi megau perintah BN di Sarawak.

Berengkah ari nya, rayat Sarawak lalu takut ngeringka penemu diriempu, laban takutka diri kena pedis perintah BN ke betuaika parti UMNO. Belabuh arinya, semua orang ke dikumbai ORANG PERINTAH baka Civil Servant, Penghulu, Pemancha, Temenggong, Kunsila, Tuai Kampung, Tuai Rumah, diatu nyau ngerampit bala sida JKKK, nyau betitih-titih kena bai bala YB sereta enggau bala Menteri Sarawak. lalu buyan bejakuka utai ke bendar, dalam Dewan Undangan Negeri (DUN) enggau Dewan Rakyat (Parlimenn, Malaysia).

Diatu purih orang ke ngelabuhka Stephen Kalong Ningkan seduai Tawi Sli nya suba ga megai kuasa, lalu berengkah deka ngemaluika rayat Sarawak tu baru, ngena chara tuai ke udah ngelabuh, udah ngeruntuhka sura (nyawa), nasalka kuasa kitai suba. Orang di Semenanjung Malaysia din, Melayu, China, enggau India, udah terang meretika penyai nya tadi. Nya alai parti UMNO, MCA, GERAKAN enggau MIC (parti Melayu, China enggau India) balat bepechah diatu, ke ngasuh orang Semenanjung Malaysia udu ngelaban BN, laban orang din keras muai Perintah BN.

Nyadi kitai rayat Sarawak patut badu agi deka dikepaluika tuai perintah BN, ke semina ngambi kuasa dikena nanka UMNO nyadika pengering baka tuai BN, ke rising-rising ketawa nengali penguntung, dikena ngindik rayat ke lalu tinggal nadai pemansang, taja kitai udah merdeka nyauka bulih setengah ratus taun tu ke udah. Nama utai dianti kitai agi?

Uji perundingka dulu. Mekayu mai ngalahka UMNO (parti Melayu), China udah numbangka MCA enggau Gerakan (parti China). Orang India udah ngerubuh MIC, nama kebuah dih, enti BN manah? Au, kitai di Batang Ai tu dipejal nanka BN? Kati nya peda kita, enda ka nya akal kamah dikena meri tuai BN Sarawak kuasa takarka sida mati lalu tampung turun menurun, ngulihka duit ke pengering UMNO enggau BN Sarawak, awakka nyamai ngemedis kitai rayat?

Undi Jawah Gerang ngambika ngalahka Mossen lalu gugurka penuduk enggau penyumbung Perintah Barisan Nasional.

Kitai rayat di Batang Ai tu udah enggau naka pemendar nundukka Perintah BN. Baka reti ke nundukka antu, nyau abis sungai, munggu, bukit, tembawai, wong, kerangan, buah-tanah, enggau reta tengkira ke udah ulih turun-menurun, dikena miring ka BN, awakka enda nganu sereta nulung, lalu ga enda nulung, tak ngasuh pengidup tu majak pedis. Ngetu dulu kitai sebuat nyukung BN. Nguji nyukung PKR, ngambika tau ngubah kuasa BN tauka Barisan, ke kelalu lama udah ngemedis kitai, enggai meri pemansang. Nyau maia bepilih baru BN datai ngumpan sereta ngemba kitai rayat, ngena penemu ke sebaka belama-lama.

Ngetu dulu kitai mendingka penemu BN. UNDI MEH JAWAH GERANG, anang ibuhka duit enggau semaia BN. Duit tu tau diambi, semaia tau didingaka, tang ANANG ALAH ATI, ANANG ALAH SEMENGAT. Endah aki ini kitai ke nanka leka senapang kelia enda meh kitai tu punas. Anang besalah, anang mantah Jawah Gerang. BN ke salah ngelamatu, enda meri duit dikena ngaga pemansang di Batang Ai - semina ngaga tekat ai alai ngambi kuasa karan ke enda tau dibagika kitai ke bempu menua ke udah rusak endar laban tekat Hydro.

AGI IDUP AGI NGELABAN…NGALIH PERINTAH DIATU!!!