Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

4 Ogos 2009

Mahmoud Ahmadinejad Presiden Iran Untuk Penggal Kedua
Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, kanan, menerima perlantikan sebagai Presiden daripada Ayatollah Ali Khamenei untuk penggal kedua di Tehran, Iran, Isnin, 3 Ogos 2009.
-Associated Press/-