Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

11 Ogos 2009

Istimewa Uban Dalam Islam

Dari Abdullah bin 'Amar, belian berkata: "Rasulullah s.a.w bersabda : "Janganlah kalian mencabut uban, kerana dia adalah cahaya seorang Muslim, tidak ada seorang Muslim pun yang beruban dalam Islam, melainkan akan ditulis baginya satu kebaikan, diangkat satu darjat atau akan terhapus satu kesalahan."

(Hadis Riwayat: Ahmad, Abu Daud, at-Turmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah)