Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

11 Ogos 2009

Jauh dari Murka Allah?

Dari Abdullah bin 'Amar, bahawasanya beliau bertanya kepada Rasulullah s.a.w: "Apakah perkara yang dapat menjauhkan saya dari murka Allah?" Baginda bersabda: "Janganlah kamu marah." (Hadits Riwayat: Ahmad)