Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

6 Julai 2009

Taburan pengundi di DUN Manek Urai

Pengundi Berdaftar: 12, 293

Taburan pengundi mengikut skala umur:
21-39 tahun : 5598 pengundi (45.54%)
40-59 tahun : 4511 pengundi (36.70%)
60-79 tahun : 1937 pengundi (15.75%)
atas 80 tahun : 247 pengundi (2.01%)

Taburan pengundi mengikut jantina:
Lelaki : 6316 (51.38%)
Perempuan : 5977 (48.62%)

Taburan Pengundi mengikut kaum:
Melayu : 12172 pengundi
Cina : 56 pengundi
India : 28 pengundi
Lain-lain : 12 pengundi
Pos : 25 pengundi