Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

22 Julai 2009

Solat pada kacamata Rasulullah S.A.W

Mari kita sama-sama menghayati dan koreksi diri tentang peringatan Rasulullah S.A.W berkaitan solat:

"Perkara pertama sekali yang akan dihisab pada diri seseorang di hari kiamat dari amalnya, iaiut tentang solatnya. Jika solatnya benar, yang bersangkutan akan menang dan berhasil. Sebaliknya jika solatnya kurang iaitu (tidak benar), maka yang bersangkutan pun akan rugi dan menyesal." (Riwayat al-Darimi, al-Tabrani dan Hakim)

"Barangsiapa yang menjaga solatnya, maka solat itu akan menjadi cahaya baginya dan petunjuk serta penyelamat pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaga solatnya, maka baginya tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari itu dia akan bersama Firaun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf (iaitu mereka yang kafir)." (Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Tabrani)

"Yang membezakan antara seseorang hamba (yang mukmim) dengan seseorang yang kafir, iaitu meninggalkan solat." (Riwayat Muslim dan Ahmad)