Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

17 November 2009

ORANG ARIF YANG MENGENAL DAN CINTA PADA ALLAH

Siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka pasti dapat melihatNya pada tiap-tiap sesuatu.

Dan siapa yang fana dengan Allah, pasti ia lupa (ghaib) dari segala sesuatu.

Dan siapa yang cinta pada Allah, tidak akan mengutamakan sesuatu yang lainnya.

Sesungguhnya yang menghijab engkau daripada melihat Allah itu kerana sangat dekatnya Allah kepadamu.

Sesungguhnya terhijabnya Allah dari penglihatanmu kerana sangat terangnya dan samar dari penglihatan itu kerana besarnya sinar cahaya nurnya.

[Ibnu Atho'illah: Al-Hikam]