Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

7 Mei 2010

Buat Renungan: Siapa Kita?

"Dalam kesulitan akan terungkap watak seseorang,
dalam fitnah akan terungkap kemurnian pendapat,
dalam pemerintahan akan terlihat kemurnian akhlak,
dalam harta akan terlihat belang orang yang mengaku taqwa,
dalam pangkat akan terlihat keluhuran asal usul dan,
dalam kesusahan akan terlihat kejujuran persaudaraan."
[Dr. Mustafa al-Siba'ie]