Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

30 Mac 2009

Murtad (Bahagian 3)

Apabila Islam menghukum bunuh orang-orang yang murtad, maka persoalan sudah pasti akan timbul; tidakkah hukuman bunuh itu terlalu berat untuk dikenakan ke atas orang-orang murtad?

Dengan mengenakan hukuman berat itu, tidakkah bererti tidak ada kebebasan beragama di dalam Islam?

Bagi persoalan pertama kita perlu menginsafi bahawa seseorang yang murtad sebenarnya adalah seseorang yang telah memilih jalan sesat dengan meninggalkan jalan yang benar. Bagi pemerintah Islam yang telah yakin dengan Islam sebagai jalan yang benar, apakah akan rela membiarkan seseorang itu sesat setelah ia berada di atas kebenaran. Membiarkan seseorang itu hanyut di dalam kesesatan dan kebinasaan adalah suatu kesalahan besar. Oleh yang demikian, pemerintah mesti mengembalikan seseorang yang sesat kepada kebenaran yang telahpun ia temui. Jika tidak berjaya dikembalikan orang tersebut kepada kebenaran, maka itu bererti bahawa orang tersebut sebenarnya seorang yang membawa penyakit yang merbahaya. Penyakit itu bukan sahaja akan membinasakan dirinya seorang, malah akan membinasakan orang lain pula, mungkin masyarakat dan negara seluruhnya. Oleh yang demikian, apakah wajar orang tersebut perlu dibiarkan memusnahkan dirinya dan masyarakat juga negara? Atau dicari jalan yang paling ringan untuk mengatasi masalah itu iaitu dengan membunuh orang itu supaya terselamat orang lain dari bahaya yang dibawa olehnya.

Dalam hidup kita sehari-hari, kita selalu melihat ada anggota badan manusia yang berpenyakit dan cacat dipotong oleh doktor kerana telah diyakini jika anggota yang cacat itu tidak dipotong maka akan merebak ke anggota lain yang sihat. Begitu juga kita melihat ada manusia yang dihukum bunuh kerana kesalahan-kesalahan tertentu yang perlu dihukum bunuh yang jika tidak dibunuh maka masyarakat akan terancam. Jika kita telah menerima semuanya itu maka demikian juga dengan masalah menghukum bunuh orang yang murtad itu.

Bagi persoalan kedua bersabit dengan kebebasan beragama, maka perlulah difahami benar-benar terlebih dahulu bahawa yang sebenarnya tidak ada kebebasan mutlak di dalam dunia ini; semuanya terikat. Sekiranya kebebasan tidak terikat atau disekat maka akan hancur leburlah masyarakat seluruhnya. Sebagai contoh, di dalam negara demokrasi setiap rakyat bebas bersuara dan bebas mengeluarkan pendapat. Akan tetapi apakah semua pendapat dapat disuarakan dan apa sahaja jenis pendapat boleh dikeluarkan? Tentu sekali tidak, begitulah juga dengan contoh-contoh yang lain. Begitu juga halnya dengan kebebasan beragama. Ia bukan bererti bebas sebebas-bebasnya dalam beragama sama ada hendak menganut satu agama atau meninggalkan sesuatu agama dengan mudah tanpa sekatan. Kebebasan beragama dalam Islam bererti seseorang itu bebas beragama apa sahaja sebelum ia memeluk agama Islam, dan bebas pula mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutinya. Ia juga bebasa sama ada hendak memeluk Islam atau tidak. Dalam Islam tidak boleh dipaksa seseorang itu memeluk Islam. Akan tetapi sebelum memeluk Islam hendaklah ia benar-benar faham bahawa apabila telah memeluk agama Islam maka ia tidak boleh keluar dari agama itu. Jika ia keluar maka hukuman telah ditetapkan seperti yang tersebut tadi.

Contoh kebebasan seperti yang disebutkan di atas bolehlah dicontohkan kepada kebebasan warganegara Malaysia, sama ada hendak menyertai perkhidmatan polis atau tentera, bagi orang yang layak dan peluang terbuka untuk berbuat demikian. Menyertai perkhidamatan polis atau tentera adalah bebas. Akan tetapi setelah menerima perkhidmatan itu dengan segala syarat-syaratnya, apakah seseorang itu akan bebas sama ada hendak mengikuti arahan-arahan ataupun meninggalkan perkhidmatan itu dengan sewenang-wenangnya. Kita semua faham bahawa setelah menerima dan memasuki perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan undang-undang dan peraturan menjadi pengawal utama yang mengikat kebebasan seseorang. Sesiapa yang melanggar peraturan-peraturan tersebut ia akan dihukum, demikian jugalah dengan kebebasan beragama di dalam Islam.


Sumber: Manusia dan Islam Jld. 2