Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

26 Mac 2009

Murtad (Bahagian 2)

Demi kemaslahatan dan kepentingan manusia, persoalan menukar agama dari Islam kepada agama lama perlu diberi kawalan yang ketat dan rapi. Orang Islam tidak dibenarkan menukar agamanya sama sekali. Sesiapa yang menukarnya juga, maka menurut undang-undang Islam hukuman yang wajib dijatuhkan ke atas mereka adalah hukuman bunuh.

Rasulullah s.a.w bersabda (terjemahan) :

"Sesiapa (orang Islam) yang menukar agamanya maka bunuhlah ia. "

(Riwayat kebanyakan Ahli Sunan)

Ketika Rasulullah s.a.w menghantar sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal ke Yaman pada zaman pemerintahannya untuk menjadi hakim di sana; Rasulullah s.a.w mengingatkan Mu'az jika sekiranya kamu dapati ada orang-orang yang murtad maka bunuhlah ia.

Abu Bakar r.a ketika menjadi khalifah, selepas wafatnya Rasulullah s.a.w telah memerangi orang-orang murtad pada zaman tersebut. Semua sahabat baginda tidak membantah, malah turut sama memerangi orang-orang murtad itu, hingga keadaan tenang kembali semula. Ulama Islam seluruhnya berijma' mengatakan bahawa sememangnya hukuman ke atas orang murtad adalah bunuh. Murtad boleh terjadi dengan pengakuan yang jelas dari seseorang, atau dengan perbuatan yang boleh disabitkan sebagai murtad.

Hukuman bunuh untuk orang-orang murtad itu bukanlah boleh dibuat sewenang-wenangnya. Jika berlaku kes murtad, maka pihak yang berkuasa perlu membicarakan kes-kes itu dengan sejelas-jelasnya. Sekiranya di dalam soal jawab akan sebab-sebab mengapa mereka murtad ternyata bahawa mereka telah tersalah faham terhadap Islam atau terpengaruh dengan dakyah jahat musuh-musuh Islam, maka setelah berpuas hati dengan keterangan-keterangan dan jawapan-jawapan yang diberikan kepada mereka, mereka boleh dianggap telah kembali semula kepada Islam dengan bertaubat.


Sumber catatan: Manusia dan Islam Jld. 2