Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

22 Mac 2009

Murtad (Bahagian 1)

Murtad bermaksud kembali menjadi kafir setelah Islam. Islam adalah agama Allah yang sebenar, agama yang amat sesuai dengan tabiat semula jadi manusia. Orang-orang yang memeluk agama Islam sama ada secara aslinya, beragama Islam atau memeluk agama ini sesudah sebelumnya ia beragama lain ialah orang-orang yang telah mendapat petunjuk daripada Allah. Terjemahan daripada firman Allah yang bermaksud:

"Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, nescaya dilapangkan (membukakan hatinya) untuk menerima (memeluk) agama Islam."
(Al-An'am, 6:125)

Orang yang telah mendapat petunjuk Allah ialah orang yang beruntung yang berada di atas kebenaran. Tidak ada yang lebih bertuah kepada seorang manusia selain dari ia berada di atas jalan yang benar yang diredhai Allah. Orang yang beragama Islam adalah orang yang paling bertuah dan beruntung. Oleh yang demikian maka perlulah setiap orang berpegang dengan agama ini sebaik-baiknya. Sebarang usaha untuk meninggalkan agama adalah usaha yang akan menjauhkan manusia dari kebenaran yang akan menyesatkannya dari jalan yang benar.

Untuk menjaga supaya yang benar itu tetap benar dan yang berada di atas petunjuk Allah itu kekal di atas petunjuk tersebut, maka Allah s.w.t telah meletakkan undang-undangnya yang bertujuan untuk menjaga manusia, demi maslahat dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Maksud firman Allah:

"...dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya (selama-lamanya).

(Al-Baqarah, 2:217)

Terjemahan ayat al-Quran di atas merupakan suatu peringatan dan ancaman kepada orang yang murtad, iaitu mereka akan rugi seruginya di dunia dan di akhirat. Malah Allah dengan tegas menyatakan di dalam ayat itu bahawa orang-orang murtad itu tempatnya telah jelas iaitu di dalam neraka dan akan kekal selama-lamanya.

Sumber: Manusia dan Islam Jld 2.
bersambung di bahagian akan datang...