Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

16 September 2009

Jujur dan Dusta

Berlaku jujurlah
Meskipun kejujuran itu
Membahayakan kamu di dunia
Kerana sesungguhnya kejujuran itu
Akan bermanfaat bagimu
Di akhirat

Dan janganlah engkau berdusta
Meskipun dustamu itu
Bermanfaat di dunia
Kerana sesungguhnya dustamu itu
Akan membahayakan kamu
Di akhirat