Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

18 April 2010

PAGAR SYURGA DAN NERAKA

Gambar Hiasan


Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Ketika Allah telah menciptakan syurga, Allah berfirman kepada Jibrail:
'Pergilah, lalu lihatlah syurga itu.'
Malaikat pun pergi dan melihat kepadanya. Kemudian ia datang dan berkata:
'Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, tidaklah seseorang mendengarnya melainkan ingin memasukinya.'
Kemudian syurga dipagari dengan ketidaksenangan. Dan Allah berfirman:
'Wahai Jibrail, pergilah dan lihatlah kepadanya.'
Ia pun pergi dan melihat kepadanya, kemudian ia datang dan berkata:
'Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, sungguh aku khuatir tidak ada seorang pun yang memasukinya."
Nabi melanjutkan: "Ketika Allah menciptakan neraka, Dia berfirman:
'Pergilah dan lihatlah kepadanya.'
Ia pun pergi lalu melihat kepadanya, kemudian datang seraya berkata:
'Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, tidaklah seorang yang mendengarnya lalu ingin memasukinya.'
Lalu neraka dikelilingi dengan kesenangan dan Allah berfirman:
'Wahai malaikat, pergilah lalu lihatlah kepadanya.'
Ia pun pergi lalu melihat kepadanya, kemudian datang seraya berkata:
'Wahai Tuhanku, demi keperkasaan-Mu, sungguh aku khuatir, tiada seorang pun tersisa melainkan memasukinya."
[Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-nasa'i dan Ahmad]