Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

25 April 2010

11 Yang Doanya Makbul


1. Doa dari para Malaikat.

2. Doa dari para nabi dan rasul.

3. Doa dari raja, pemerintah atau pemimpin yang adil.

4. Doa dari orang yang soleh dan bertaqwa.

5. Doa kedua ibu bapa ke atas anak-anaknya.

6. Doa dari anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya.

7. Doa dari orang yang dizalimi atau dianiaya.

8. Doa dari orang yang berpuasa.

9. Doa dari orang tua dan kanak-kanak.

10. Doa dari orang yang sakit dan berada dalam kesusahan.

11. Doa dari orang yang keluar bermusafir pada perkara yang diharuskan oleh syara'.