Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

17 Januari 2011

Pesan Nuju Diri

Tabi basa ngagai bala kaban belayan serta bala kaling ti mansa blog IM. Arap ka kitai semua bela mujur dalam semua pengawa ti dikereja. Enti nitih ka pengiroh pengawa ba dunya tu, endang sigi enda ulih dikira. Seruran ke nadai chukup jam. Seruran nadai chukup maia. Tiap iko kitai kiroh enggau pengawa diri. Nya meh pengidup dunya. Pengidup ti patut kitai semua pansa, semadi ke nganti penatai hari pemati kitai.

Semua mensia ti idup, lubah tauka jampat, pengujung iya ianya mati. Maia nya meh, setiap pemanah ati, pemanah budi, pemanah pengawa ti dikereja leboh ke idup ba dunya, arap-arap ulih mantu tiap iko kitai leboh ke dalam lubang kubor jemah ila.

Tang, patut meh kita selalu ingat, semina Islam aja ulih mai kitai nuju jalai ti betul. Jalai ti ulih nyelamat ke mensia di dunya sereta lebih agi ba menoa ti dikumbai kitai Iban 'menoa sebayan'. Aku nemu, jako aku tu sigi enda sejako enggau bala kaban kitai ti bedau bepegai ba pengarap Islam, tang atas nama ALLAH TAALA ti nyadi ke semua utai, sereta bekuasa, sereta nadai petara bukai kelimpah ari ALLAH TAALA aja, aku tetap madah ka ditu, "ISLAM PENGARAP TI BETUL". Pechaya meh bala kaban semua.

Ketegal ke kitai ke ada ba dunya ba ruang bilik bansa Iban, nya ukai saut ti betul dikena kitai ngiga jalai ti betul. Kitai mensia patut berubah. Berubah ngagai jalai pengidup ti betul. Berubah bepegai ba pengarap ti betul. Semua nya patut bisi ba ati tiap iko kitai, ngambi-ka kitai enda terus sesat ba dunya ti terang. Jalai ti betul semina siti aja. Pengarap ti betul semina siti aja. ISLAM.

Aku nemu, posting aku tu, nyema dibacha bala kaban ari pengarap bukai tau ngemedis ka ati, tang aku bejako atas asai ati ti rindu ka jalai pengidup ti betul. Ngambi-ka semua kitai selamat ba dunya sereta selamat mega ba dunya sebayan jemah.

Ngagai bala kaban ti udah milih Islam nyadi ka pengarap idup, terus ka meh. Anang malik ke belakang agi. Terus meh ninggi ka penemu ba pengarap Islam. Nya aja chara kitai terus kuat bepegai ba pengarap tu. Nyema bisi utai ti enda ditemu kitai pasal pengarap tu, tanya meh orang ke lebih nemu ari kitai. Anang malu. Sama-sama meh kitai nampih ke diri enggau masjid, tauka surau. Ari nya meh kitai ulih belajar penemu Islam, ari nya meh kitai ulih nambah ka 'pahala' ti deka nyelamat ka kitai jemah ila.

Siti agi utai ti deka disebut aku ianya pasal apai indai, bala menyadi, sereta kaban belayan kitai ke mengkang bedau Islam. Anang nyauh ke diri ari sida iya. Islam nadai kala ngajar kitai muai bala apai indai, diri menyadi, sereta kaban belayan. Tunjuk ka chunto ti manah ngagai sida iya ngambi-ka sida iya nemu Islam pengarap ti manah sereta betul. Anang ngerusak Islam ngena ulah kitai ti kurang manah. Ingat nya menyadi semua. Usung meh bala apai indai, diri menyadi, sereta kaban belayan enti nyema udah lama enda nemuai ngagai sida iya.

Arap ka pesan ti dikena aku ngingat ke diri aku empu tu ulih dikunsi bala kitai semua. Minta ampun nyema leka jako aku bisi nelih ka ati bala ti bisi mansa blok IM tu.

Ari aku,
IM
Bangi
17/01/2011: 11.23pm