Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

22 Januari 2011

Cicak: Si Penjahat Kecil

Gambar hiasan

Dari Amir bin Saad dari bapanya (Saad bin Abi Waqas) r.a katanya: Sesungguhnya Nabi s.a.w telah memerintahkan supaya membunuh cicak dan baginda menamakannya 'si penjahat kecil'.

Sumber:JAKIM