Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

30 November 2015

JIN & MANUSIA PENGHUNI NERAKA JAHANNAM

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. 
[Surah Al-'Araf: 179] 

IM: Dunia ini ujian bagi seluruh manusia. Pelbagai godaan dan tarikan yang mendorong manusia melupai bahawa satu hari nanti kita pasti mati. Meninggalkan dunia yang fana. Meninggalkan seluruh isi dunia yang dikejar sepanjang usia yang dipinjamkan. Pastinya, tiada satu sen pun harta yang dimiliki di dunia boleh dibawa ke 'sana', melainkan pahala-pahala daripada harta yang diinfakkan pada jalan Allah, seperti sedekah jariah, zakat, wakaf, dan jalan-jalan amal kebajikan yang lain, ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan demi manusia. 

Ringkasnya, sama-samalah kita berusaha menjadikan:
  1. HATI yang sejahtera dengan memahami ayat-ayat Allah;
  2.  MATA yang mampu mengambil iktibar dari setiap inci kebesaran Allah; dan
  3. TELINGA yang berupaya menyerap ajaran serta nasihat agama.  
In sya Allah