Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya. [Surah Ali Imraan: Ayat19]

Rakan Iban Muslim

28 September 2011

Hadis-hadis (beberapa) berkaitan Haji

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud: " Didirikan Islam itu di atas lima rukun, iaitu mengucap Kalimah Syahadat ( Ku beri'ktikad, berikrar dan mengaku bahawa sesungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah jua, dan sesungguhnya Junjungan Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah ) dan mendirikan sembahyang lima waktu dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan Haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram dan puasa di bulan Ramadhan".

Diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim


Daripada Abu Hurairah r.a katanya, bersabda Junjungan Rasulullah S.A.W yang bermaksud : "Mengerjakan Umrah kepada satu Umrah yang lain adalah menghapuskan dosa yang berlaku di antara tempoh keduanya dan Haji yang mabrur ( yang penuh dengan kebajikan ) tidak ada balasannya melainkan syurga".

Diriwayat daripada Imam Ahmad


Daripada Siti Aisyah r.a katanya, Bersabda Junjungan Rasulullah S.A.W : " Aku telah berkata kepada Junjungan Rasulullah S.A.W : Wahai Rasulullah! Kami berpendapat berjihad itu adalah sebaik-baik amalan, maka tidakkah boleh kami berjihad? Sabda Junjungan Rasulullah S.A.W : Bagi kamu perempuan, jihad yang lebih afdal ( baik ) itu ialah Haji Mabrur".

Diriwayat daripada Imam Bukhari dan lain-lain


Daripada Abu Zuhir Abdullah bin Buraidah daripada bapanya berkata, sabda Junjungan Rasulullah S.A.W : "Perbelanjaan kerana menunaikan fardhu Haji adalah seperti perbelanjaan pada sabilillah, ganjarannya 700 kali ganda".

Diriwayat oleh Imam Ahmad, Tabarani, al-Baihaqi dan Abi Syu'bah


Daripada Abu Hurairah r.a katanya, Rasulullah S.A.W bersabda : " Haji yang penuh dengan kebaikan ( Haji Mabrur ) adalah lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Haji Mabrur, tidak ada balasan selain dari Syurga".

Diriwayat oleh Abu Umamah katanya : Telah bersabda Junjungan Rasulullah S.A.W: "Sesiapa yang tidak dihalangi oleh sesuatu hajat keperluan yang sah atau larangan daripada sultan ( atau pemerintah ) yang zalim atau sakit yang mengganggukan, kemudian ia meninggal dunia dengan tidak menunaikan fardhu Hajinya maka tidak ada halangan sekiranya dikehendaki matinya sebagai Yahudi atau Nasrani".

Diriwayat oleh Darami


Diriwayat daripada Abu Said al-Khudri r.a meriwayatkan sebuah Hadis Qudsi. Firman Allah : " Sesungguhnya seseorang hamba yang Ku-kurniakan sihat tubuh badannya, lega hasil pencariannya, berlaku sedemikian selama lima tahun pada hal ia tidak mengunjungi-Ku, ( menunaikan fardhu Haji / menziarahi Baitillahil Haram ) maka sesungguhnya ia diharamkan dari memasuki Syurga ( sekiranya ia mengingkari Haji itu wajib lagi baginya )".

Diriwayat oleh Ibnu Hiban


Diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Abdullah Ibni Abbas r.a yang maksudnya : " Barangsiapa yang mempunyai bekalan dan kenderaan yang boleh membawanya ke Baitullahil Haram, tetapi ia tidak menunaikan fardhu Haji maka tidak ada halangan ke atasnya jika dikehendaki matinya sebagai Yahudi dan Nasrani".


Kredit kepada (daawah.com)-sumber

10 September 2011

Tafsir Surah Al-Ikhlas (Menurut Prof.Dr.Hamka)

***Bahasa Indonesia digunakan dalam posting ini sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir Al-Azhar karangan Prof.Dr.Hamka.

SurahAl-Ikhlas(Tulus) dalam Tafsir Al-Azhar

Surat 112: 4 ayat
Surah Makkiyah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

1. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.
4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.

Dan Dia, Allah itu, tidak pula diperanakkan. Tegasnya tidaklah Dia berbapa. Kerana kalau Dia berbapa, teranglah bahawa si anak kemudian lahir ke dunia daripada ayahnya, dan kemudian ayah itu pun mati. Si anak menyambung kuasa. Kalau seperti orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu beranak dan anak itu ialah Nabi Isa Al-Masih, yang menurut susunan kepercayaan mereka sama dahulu tidak berpermulaan dan sama akhir yang tidak berkesudahan di antara sang bapa dengan sang anak, maka bersamaanlah wujud di antara si ayah dengan si anak, sehingga tidak perlu ada yang bernama bapa dan ada pula yang bernama anak. Dan kalau anak itu kemudian baru lahir, nyatalah anak itu suatu kekuasaan atau ketuhanan yang tidak perlu, kalau diakui bahawa si bapa kekal dan tidak mati-mati, sedang si anak tiba kemudian.

Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia (ayat 4).

Keterangan

Kalau diakui Dia beranak, tandanya Allah Tuhan itu mengenal waktu tua. Dia memerlukan anak untuk menggantikan kekuasaanNya. Kalau diakui diperanakkan, tandanya Allah itu pada mulanya masih muda yaitu sebelum bapaNya mati. Kalau diakui bahawa Dia berbilang, ada bapa ada anak, tetapi kedudukannya sama, fikiran sihat yang mana jua pun akan mengatakan bahawa“keduanya” akan sama-sama kurang kekuasaannya. Kalau ada dua yang setara, sekedudukan, sama tinggi pangkatnya, sama kekuasaannya atas alam, tidak ada fikiran sihat yang akan dapat menerima kalau dikatakan bahawa keduanya itu berkuasa mutlak. Dan kalau keduanya sama tarafnya, yang bererti sama-sama kurang kuasaNya, yakni masing-rnasing mendapat separuh, maka tidaklah ada yang sempuma ketuhanan keduanya. Ertinya bahawa itu bukanlah tuhan. Itu masih alam, itu masih lemah. Yang Tuhan itu ialah mutlak kuasaNya, tiada terbagi, tiada separuh seorang, tiada gandingan, tiada bandingan dan tiada tandingan. Dan tidak pula ada tuhan yang menganggur, belum bertugas sebab bapanya masih ada! Itulah yang diterima oleh perasaan yang bersih murni. ltulah yang dirasakan oleh akal cerdas yang tulus. Kalau tidak demikian, kacaulah dia dan tidak bersih lagi. Itu sebabnya maka surah ini dinamai pula Surah Al-Ikhlas: ertinya sesuai dengan jiwa murni manusia, dengan logik, dengan berfikir teratur.

Sebab Diturunkan

Tersebutlah di dalam beberapa riwayat yang dibawakan oleh ahli tafsir bahawa asal mula surah ini turun ialah kerana pernah orang musyrikin itu meminta kepada Nabi:كبر انل فص:„Shif lanaa rabbaka‟ (Cuba jelaskan kepada kami apa macamnya Tuhanmu itu, emaskah dia atau tembaga atau loyangkah?). Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Termidzi daripada Ubay bin Ka‟ab, memang ada orang musyrikin meminta kepada Nabi s.a.w supaya dihuraikannya nasab (keturunan atau sejarah) Tuhannya itu. Maka datanglah surah yang tegas ini tentang Tuhan. Abus Su‟ud berkata dalam tafsirnya:Diulangi nama Allah sampai dua kali (ayat 1 dan ayat 2) dengan kejelasan bahawa Dia adalah Esa, Tunggal, Dia adalah pergantungan segala makhluk, supaya jelaslah bahawa yang tidak mempunyai kedua sifat pokok itu bukanlah Tuhan. Di ayat pertama ditegaskan KeesaanNya, untuk menjelaskan bersihNya Allah daripada berbilang dan bersusun, dan dengan menjelaskan bahawa Dialah pergantungan segala makhluk, jelaslah bahawa padaNya terkumpul segala sifat Kesempurnaan Dia tempat bergantung, tempat berlindung, bukan Dia yang mencari perlindungan kepada yang lain, Dia tetap ada dan kekal dalam kesempurnaanNya, tidak pernah berkurang. Dengan penegasan "Tidak beranak", ditolaklah kepercayaan setengah manusia bahawa malaikat itu adalah anak Allah atau Isa Al-Masih adalah anak Allah. Tegasnya daripada Allah itu tidak ada timbul apa yang dinamai anak, kerana tidak ada sesuatu pun yang mendekati jenis Allah itu, untuk jadi jodoh dan„teman hidupnya‟, yang daripada pergaulan berdua timbullah anak”- Sekian Abus Su‟ud.

Kepentingan Surah Ini

Imam Ghazali menulis di dalam kitabnya„ ‘Jawahirul-Quran’: “Kepentingan al-Quran itu ialah untuk ma‟rifat terhadap Allah dan ma‟rifat terhadap hari akhirat dan ma‟rifat terhadap ash-Shirathal Mustaqim. Ketiga ma‟rifat inilah yang sangat utama pentingnya. Adapun yang lain adalah pengiring-pengiring daripada yang tiga ini. Maka Surah Al-Ikhlas adalah mengandung satu daripada ma‟rifat yang tiga ini, yaitu Ma'rifatullah, dengan membersihkanNya, mensucikan fikiran terhadapNya dengan mentauhidkanNya daripada jenis dan macam. ltulah yang dimaksud bahawa Allah bukanlah pula bapa yang menghendaki anak, laksana pohon. Dan bukan diperanakkan, laksana dahan yang berasal daripada pohon, dan bukan pula mempunyai tandingan, bandingan dan gandingan”.

Membaca "Qul Huwallaahu Ahad": 1/3 Al-Quran

lbnul Qayyim menulis dalam Zaadul Ma‟ad:“Nabi s.a.w. selalu membaca pada solat Sunat al-Fajar dan Solat al-Witir kedua Surah Al-Ikhlas dan Al- Kafirun. Kerana kedua surah itu mengumpulkan Tauhid, llmu dan Amal,

Tauhid Ma‟rifat dan Iradat, Tauhid I‟tiqad dan Tujuan. Surah al-Ikhlas mengandungi Tauhid I‟tiqad dan Ma‟rifat dan apa yang wajib dipandang tetap teguh pada Allah menurut akal murni, yaitu Esa, Tunggal. Nafi yang mutlak daripada bersyarikat dan bersekutu, daripada segi mana pun. Dia adalah Pergantungan yang tetap, yang padaNya terkumpul segala sifat kesempumaan, tidak pernah berkekurangan daripada segi mana pun. Nafi daripada beranak dan diperanakkan, kerana kalau keduanya itu ada, Dia tidak jadi pergantungan lagi dan KeesaanNya tidak bersih lagi. Dan Nafi atau tiadanya kufu‟, tandingan, bandingan dan gandingan adalah menafikan perserupaan, perumpamaan ataupun pandangan lain. Sebab itu maka surah ini mengandung segala kesempumaan bagi Allah dan menafikan segala kekurangan. Inilah dia Pokok Tauhid menurut ilmiah dan menurut akidah, yang melepaskan orang yang berpegang teguh kepadanya daripada kesesatan dan mempersekutukan.

Itu sebab maka Surat Al-Ikhlas dikatakan oleh Nabi s.a.w Sepertiga Quran. Sebab al-Quran berisi berita (khabar) dan insyaa. Dan insyaa mengandung salah satu tiga pokok: (1) perintah (2) larangan (3) boleh atau diizinkan. Dan khabar dua pula: (1) Khabar yang datang daripada Allah sebagai pencipta (Khaliq) dengan nama-namaNya dan sifat-sifatNya dan hukum-hukumNya (2) Khabar daripada makhlukNya; maka diikhlaskanlah oleh makhluk di dalam Surah Al-Ikhlas tentang nama-namaNya dan sifat-sifatNya; sehingga jadilah isinya itu mengandung sepertiga al-Quran. Dan dibersihkannya pula barangsiapa yang membacanya dengan Iman, daripada mempersekutukan Allah secara ilmiah. Sebagaimana Surat al-Kafirun pun telah membersihkan daripada syirik secara amali, yang timbul dari kehendak dan kesengajaan”.- Sekian Ibnul Qayyim.

Ibnul Qayyim menyambung lagi:“Menegakkan akidah ialah dengan ilmu. Persediaan ilmu hendaklah sebelum beramal. Sebab ilmu itu adalah Imam, penunjuk jalan, dan hakim yang memberikan keputusan di mana tempatnya dan telah sampai di mana. Maka“Qul Huwallaahu Ahad” adalah punca ilmu tentang akidah. Itu sebab maka Nabi s.a.w mengatakannya sepertiga al- Quran. Hadis-hadis yang mengatakan demikian boleh dikatakan mencapai darjat mutawatir. Dan“Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruuna” sama nilainya dengan seperempat al-Quran. Dalam sebuah Hadis dari Terrmidzi, yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dijelaskan:Idzaa Zulzilatil Ardh” sama nilainya dengan separuh al-Quran.“QuI Huwallaahu Ahad” sama dengan sepertiga al- Quran dan“Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruuna” sama nilainya dengan seperempat al-Quran.

Al-Hakim meriwayatkan juga hadis ini dalam al-Mustadraknya dan beliau berkata bahawa isnad hadis ini sahih.

***

Kisah Para Sahabat r.a

Maka tersebutlah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aisvah–moga-moga Allah meredhainya–bahwa Nabi s.a.w. pada satu waktu telah mengirim siryah (kumpulan) ke suatu tempat. Pemimpin siryah itu tiap-tiap sembahyang yang jahar menutupnya dengan membaca “Qul Huwallaahu Ahad”. Setelah mereka kembali pulang, mereka khabarkanlah perbuatan pimpinan mereka itu kepada Nabi s.a.w. Lalu beliau s.a.w. berkata:“Tanyakan kepadanya apa sebab dia lakukan demikian”. Lalu

mereka pun bertanya kepadanya, (mengapa selalu ditutup dengan membaca “Qul Huwallaahu Ahad”). Dia menjawab: “Itu adalah sifat daripada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, dan saya amat senang membacanya”. Mendengar keterangan itu bersabdalah Nabi s.a.w:“Katakanlah kepadanya bahawa Allah pun senang kepadanya”. Dan terdapatlah juga beberapa sabda Rasul s.a.w yang lain tentang kelebihan Surah Al-lkhlas ini. Banyak pula Hadis-hadis menerangkan pahala membacanya. Bahkan ada sebuah hadis yang diterima daripada Ubay r.a dan Anas r.a bahawa Nabi s.a.w pernah bersabda:

“Diasaskan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi atas Qul Huwallaahu Ahad” Betapa pun darjat hadis ini, namun maknanya memang tepat. AI-Imam Az- Zamakhsyari di dalam tafsirnya memberikan erti hadis ini:“Yaitu tidaklah semuanya itu dijadikan melainkan untuk menjadi bukti atas mentauhidkan Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surah ini”.

Diriwayatkan oleh Termidzi dari Abu Hurairah, berkata dia:“Aku datang bersama Nabi s.a.w. Tiba-tiba beliau mendengar seseorang membaca“Qul Huwallaahu Ahad”. Maka berkatalah Beliau s.a.w:“Wajabat” (Wajiblah). Lalu aku bertanya:“Wajib apa wahai Rasul Allah?” Beliau menjawab:“Wajib orang itu masuk syurga”. Kata Termidzi hadis ini hasan (bagus) dan sahih.

***

IBANMUSLIM:

Wallahu'alam....sekadar peringatan bagi diriku yang amat lalai...astaghfirullah...